بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ گرگ زياد است بانو... اما تو براي اطاعت از #پروردگارت پنهان و پنهان تر شو... پنهان شدنت نشان از #آگاهي توست...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
لاااااااااايک=) @};-
=) @};- @};-
در بررسي المپيک پارسيوانه کاربر گرامي(ريحانه)423 امتياز کسب کردند.(اين متن نوشته يا پيام در المپيک پارسيوانه*26* امتياز)
چراغ جادو