بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ خدا هميشه آنلاينه.... کافيه دلت رو به روز رساني کني اون موقع ميبيني که در تک تک لحظات کنارتـــ بوده و هست و خواهد بود.... اگر ديدي خط ها شلوغه و حس ميکني جوابي نمياد، از پسورد"يا حسين" استفاده کن.... خدا به اين پسورد حساسه و به سرعت نور جواب ميده. گاهي که حس ميکنيم ارتباط قطع شده..... مشکل از مخاطب نيست، دل ما ويروس گرفته..
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
در بررسي المپيک پارسيوانه کاربر گرامي(ريحانه) 423امتياز کسب کردند.(اين متن نوشته يا پيام در المپيک پارسيوانه*31* امتياز)
ساعت دماسنج