كل عناوين نوشته هاي تكتم مرادي

تكتم مرادي
[ شناسنامه ]
تسليت ... ...... جمعه 95/11/22
حجاب ... ...... دوشنبه 95/9/22
حجاب ... ...... پنج شنبه 95/8/20
بانو ! يادت نرود ... ...... دوشنبه 95/7/26
تغيير را از خودمان شروع کنيم ...... دوشنبه 95/6/1
لبيک يا خامنه اي ...... دوشنبه 95/3/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها