بسم الله الرحمن الرحیم

چه زیــــرکانه؛…

در مقـــــابل توطئـــه های کـــــاخ سفیــــد…

کـــــاخ سیــــاه خـــودت را بنـــا کــردی….

نگفـــته بـــودی ….

اهل سیـاسـتی بانو …….

 

مادرم به من آموخت چادر سر کردن بلدی نمیخواهد ... عشق میخواهد

 

منبع: holosms.ir