به نام خدا

مادر بزرگ کسی است که چشمان بی فروغش گویی از هزاران چراغ،پر فروغ تر است . چشمانی که هرگز نور عشق و محبت خود را از دست نداده است .

صورت چروکیده اش گویای پستی و بلندی های زندگی است که راهی ناهموار و سخت را پیموده است .مادر بزرگ قلبی دارد به وسعت دریا، به گرمی خورشید،

لبخندی که هیچگاه پژمرده نمی شود.مادر بزرگ همان کسی است که آرزوی همیشه بودنش دلم را شاد میکند ...

ادامه مطلب...




برچسب ها : پدربزرگ و مادر بزرگم ..  ,